O Nas

Kim jesteśmy? Czym się zajmujemy?

Jesteśmy dynamicznie rozwijającym się biurem rachunkowym z wieloletnim doświadczeniem w pracy na stanowiskach głównego księgowego i dyrektora finansowego. Nasza wiedza i doświadczenie pomagają nam skutecznie zabezpieczać interesy naszych Klientów, ponieważ prowadzimy obsługę rachunkową polskich i zagranicznych przedsiębiorstw od wielu lat. Oferujemy kompleksową obsługę finansowo-księgową oraz kadrowo-płacową osób prawnych i prywatnych przedsiębiorstw. Wychodzimy dalej niż standardowa obsługa biura rachunkowego poprzez udzielanie sensownego doradztwa w zakresie kompleksowej sprawozdawczości zarządczej mającej na celu uprawnienie procesów biznesowych. Posiadamy doświadczenie w pracy i udzielamy szczegółowego wsparcia, w tym w procesie wdrożenia systemów SAP, Exact, Wapro Fakir oraz Wapro.

Specjalizujemy się w:

 • księgach spółek handlowych
 • księgach przychodów i rozchodów
 • deklaracjach podatkowych
 • sprawozdaniach finansowych
 • listach płac i dokumentacji kadrowej

Mamy doświadczenie w zakresie usprawniania i automatyzacji procesów biznesowych klienta w takich kluczowych obszarach jak organizacja kompleksowej sprawozdawczości zarządczej. Proponujemy zmiany w dotychczasowym sposobie działania naszych klientów poprzez kreatywne zmiany w aktualnie funkcjonującym modelu biznesowym celem poprawienia wyników finansowych. Podmiotom z kapitałem zagranicznym rozpoczynającym działalność jak i już działającym w Polsce pomagamy odnaleźć się w gąszczu skomplikowanych Polskich przepisów i rozwijać biznes w sprzyjających warunkach.

Nasi Klienci mogą być pewni, że otrzymają rzetelną i sprawną obsługę za rozsądną cenę przy jednoczesnej redukcji kosztów prowadzenia działalności.

Naszą sprawdzoną propozycją rynkową jest oferta zastąpienia stanowiska pełno-etatowego dyrektora finansowego, głównego /samodzielnego księgowego lub analityka finansowego wsparciem doświadczonej firmy zewnętrznej za konkurencyjną cenę.

Zakres usług

W zakresie działalności naszej firmy świadczymy następujące usługi:
Księgowość
 • Prowadzenie ksiąg handlowych
 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
 • Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Reprezentowanie klienta w urzędach
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych
 • Przygotowywanie i modyfikowanie zakładowych planów kont
 • Sporządzanie i analiza bilansu zysków i strat oraz przepływu środków pieniężnych
 • Sporządzanie deklaracji wstępnych i ostatecznych z tytułu podatku dochodowego
 • Sporządzanie deklaracji do GUS i NBP
Obsługa Kadrowo – Płacowa
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów
 • Przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązanie stosunku pracy oraz świadectw pracy
 • Przygotowanie list płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów, dodatków i potrąceń
 • Obsługa umów cywilno-prawnych
 • Przygotowanie deklaracji ZUS - komplet
 • Przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT-8B, IFTR)
 • Doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych
Usługi doradcze
 • Doradztwo w zakresie minimalizacji obciążeń podatkowych
 • Sprawozdawczość zarządcza, optymalizacja procesów biznesowych
 • Przygotowanie dokumentów, formularzy rejestracyjnych i zgłoszeń
 • Szkolenia podatkowe

Opłaty

Wybór biura rachunkowego to kluczowa decyzja dla każdej firmy, dlatego dajemy czas na wzajemne poznanie się i weryfikację naszych możliwości.

Ceny naszych usług ustalane są wyłącznie w drodze indywidualnych negocjacji z klientem.
Istotnymi czynnikami mającymi wpływ na cenę są :

- rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej
- rodzaj prowadzonych ewidencji
- ilość dokumentów księgowych w danym miesiącu

Indywidualnego podejścia wymaga również wycena usług w zakresie optymalizacji procesów finansowych, sprawozdawczości zarządczej czy szkoleń podatkowych

W związku z powyższym proponujemy trzy podstawowe warianty rozliczeń:

Wynagrodzenie ryczałtowe:
Obsługa księgowa danego podmiotu w całości lub części albo określony projekt są realizowane za ściśle określone wynagrodzenie ustalone z Klientem.

Wynagrodzenie godzinowe:
Wynagrodzenie za obsługę zarządczą i księgową lub wykonanie określonego projektu uzależnione jest od ustalonej wysokości stawki godzinowej. Rozliczenia dokonywane są w oparciu o zestawienia liczby godzin poświęconych na wykonanie usługi.

Wynagrodzenie zależne od efektu (ang. success fee):
Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od osiągnięcia rezultatu danego projektu ustalonego indywidualnie z Klientem.

W zależności od zaistniałej potrzeby umożliwiamy stosowanie mieszanego systemu wynagradzania np. ryczałtowo-godzinowego albo częściowo godzinowego, a częściowo zależnego od osiągnięcia określonego rezultatu.
Świadczenie naszych usług może mieć miejsce w siedzibie naszego Biura, w siedzibie Klienta (w szczególności w przypadku stałej obsługi) lub w innym miejscu wynikającym z okoliczności realizacji danego projektu.

Kontakt

Skontaktuj się z Nami. Odpowiemy na każde Twoje pytanie.
Biuro Rachunkowe ABAKUS
ul. Brzozowa 19
05-807 Podkowa Leśna

tel.: +48 502 196 258
tel.: +48 602 245 150
email: biuro@abakussc.eu

NIP: 5291800586, REGON: 146469755